Een workshop is bij uitstek een goede manier om tot nieuwe inzichten te komen, draagvlak te creëren of om tot beslissingen te komen. Door middel van interactieve werkvormen en leuke opdrachten worden de vooraf gestelde doelen behaald. Mijn workshops zijn geschikt voor individuele aanmeldingen en voor (teams van) organisaties. Bij aanmelding van een groep zal ik altijd eerst een intake houden met de opdrachtgever om samen de doelstellingen te formuleren op het betreff ende onderwerp.

Klik op de betreffende workshop voor meer informatie.