SLIM-regeling: Subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB

In het mkb is vaak minder tijd, geld of kennis voor ontwikkelen van medewerkers dan in grotere bedrijven. De landbouw, de horeca en de recreatiesector hebben hetzelfde probleem vanwege seizoensarbeid. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken.

Met deze subsidie wordt tot wel 80% van de kosten van activiteiten met als doel om leren en ontwikkelen in organisaties te bevorderen vergoed!

Wat betekent dit in de praktijk?

MKB organisaties kunnen subsidie aanvragen tot € 25.000 voor de onderstaande activiteiten. Als HR Adviseur en Noloc erkend Loopbaancoach ondersteun ik de organisatie hier graag bij.

  1. Doorlichten van de onderneming: Als ondernemer kun je subsidie aanvragen om een externe adviseur in te schakelen om je bedrijf door te laten lichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken. Hierbij krijgt de onderneming inzicht in wat de gevolgen van de veranderingen op de arbeidsmarkt zijn voor de organisatie én de medewerkers. Denk hierbij o.a. aan technologische ontwikkelingen, vergrijzing, schaarste, ontwikkelingen in de markt, internationalisering etc.
  2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen: medewerkers komen het beste tot hun recht binnen (of buiten) de organisatie wanneer ze hun kwaliteiten optimaal kunnen benutten. Dit creëert een win/win situatie met gelukkige en gemotiveerde medewerkers én een duurzame toekomstbestendige arbeidsrelatie in een leerrijke werkomgeving. Individuele loopbaantrajecten vallen onder deze regeling. In een individueel traject wordt gekeken naar het huidige werk van de medewerker en het toekomstperspectief ervan. Competenties en kwaliteiten van de medewerker worden in kaart gebracht en er wordt gekeken naar toekomstige loopbaanmogelijkheden. Een loopbaantraject bestaat uit individuele gesprekken, praktische opdrachten en eventueel een assessment.
  3. Continue aandacht voor ontwikkeling van kennis, vaardigheden en beroepshouding draagt bij aan een duurzame arbeidsrelatie. Daarom valt de invoering van een methode om dit te stimuleren ook onder deze subsidieregeling. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het invoeren van periodieke ontwikkelgesprekken of het ontwikkelen van een e-learning programma.
  4. Ook het bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg behoort tot de mogelijkheden. Dit is een opleidingstraject zonder wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur. Zo’n traject kan leiden tot een MBO-diploma, MBO-certificaat of een praktijkverklaring. Dit brengt veel flexibiliteit met zich mee en biedt kansen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Heb je interesse in deze regeling of wil je meer weten?

Wil je meer weten over de SLIM regeling en/of ben je op zoek naar een extern deskundige die jouw onderneming kan helpen bij deze activiteiten? Neem dan gerust contact met mij op via 06-22557995 of via info@alkevrieling.nl

ALKE VRIELING  |  HR Adviseur  |  Loopbaancoach  |  Arnhem  |  info@alkevrieling.nl  |  06 22 55 79 95