Ons brein is niet te vertrouwen

Wanneer mensen de beslissing hebben genomen om een loopbaancoach in de arm te nemen dan is hier meestal al veel denkwerk aan vooraf gegaan. Dat is ook logisch, want je  gaat met een “probleem” dat je ervaart aan de slag of je wilt een bepaalde doelstelling bereiken.  Je wilt bijvoorbeeld weg bij jouw huidige werkgever omdat je het niet naar je zin hebt. Je weet misschien nog niet zo goed wat je wilt of hoe je een volgende stap moet zetten. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je noodgedwongen een organisatie moet verlaten.

De eerste gesprekken

Tijdens de eerste gesprekken gebeurt het regelmatig dat negatieve ervaringen bij de vorige of huidige werkgever gedeeld worden. Er wordt vaak gedeeld met welke type personen men niet meer wil samen werken, aan welke organisatiecultuur men een hekel heeft en welk type werk een echte energievreter is. Oftewel, men weet dan vaak al heel goed wat men niet meer wil in de volgende functie door de negatieve ervaringen uit het verleden.  Dat is vaak al heel prettig om te weten en natuurlijk ook heel fijn om je hart te kunnen luchten.

De negativiteitsbias

Als loopbaancoach vind ik het mijn taak om mensen ook inzicht te geven in de andere kant van de medaille. Ons brein is namelijk niet vertrouwen. Als mensen maken we namelijk, vaak zonder dat we het doorhebben, allerlei inschattingsfouten. De negativiteitsbias (Kanouse & Hanson, 1972; Baumeister et al., 2001) is het verschijnsel dat we negatieve informatie gemakkelijker opmerken dan positieve en dat we geneigd zijn om meer gewicht te hangen aan negatieve informatie dan aan positieve (Visser, 2018).

Mijn taak als loopbaancoach

Ik vind het als loopbaancoach belangrijk om mensen op dit verschijnsel te wijzen en uit te leggen dat er risico’s zijn wanneer je je laat leiden door deze negatieve ervaringen. De op de achtergrond gedreven positieve ervaringen en gedachten verdienen tenminste evenveel aandacht. De volgende vragen zijn in loopbaancoaching dan ook van belang: welk werk geeft jou wél voldoening? Wat vind je wél belangrijk en interessant? Welke kennis, ervaring en competenties wil je blijven benutten en wat wil je graag (verder) ontwikkelen? Wat vind je wél belangrijk in de samenwerking met jouw collega’s en de cultuur van de organisatie? Door na te denken over deze vragen en deze positief te verwoorden komt er energie vrij om toekomst gericht bezig te zijn en progressie te boeken richting een betekenisvolle baan.

ALKE VRIELING  |  HR Adviseur  |  Loopbaancoach  |  Arnhem  |  info@alkevrieling.nl  |  06 22 55 79 95