Wanneer je de beslissing hebt genomen om een loopbaancoach in de arm te nemen dan is hier meestal al veel denkwerk aan vooraf gegaan. Dat is ook logisch, want je gaat met een “probleem” dat je ervaart aan de slag of je wilt een bepaald doel bereiken. Wil jij bijvoorbeeld weg bij jou huidige werkgever omdat je het niet naar je zin hebt? Weet je niet zo goed wat je wilt? Of hoe je een volgende stap moet zetten? Of moet je noodgedwongen een bedrijf of organisatie verlaten?

Negatieve ervaringen?

Tijdens de eerste gesprekken gebeurt het regelmatig dat negatieve ervaringen bij de vorige of huidige werkgever met mij gedeeld worden. Dan krijg ik te horen met welk type personen men niet meer wil samen werken, aan welke organisatiecultuur men een hekel heeft en welk type werk een echte energievreter is. Oftewel, men weet dan vaak al heel goed wat men niet meer wil in de volgende functie door de negatieve ervaringen uit het verleden. Voor jou is het goed om je hart te luchten en voor mij als loopbaancoach is het zeker van belang om te weten wat er allemaal speelt. Door mij jouw eerlijke en complete verhaal te vertellen kunnen we samen aan de slag gaan met jouw loopbaan keuzes.

De negativiteitsbias

Als loopbaancoach vind ik het mijn taak om jou ook inzicht te geven in de andere kant van de medaille. Ons brein is namelijk niet te vertrouwen. Als mens maak je  namelijk, vaak zonder dat je het zelf doorhebt, allerlei inschattingsfouten. De negativiteitsbias (Kanouse & Hanson, 1972; Baumeister et al., 2001) is het verschijnsel dat we negatieve informatie gemakkelijker opmerken dan positieve en dat we geneigd zijn om meer gewicht te hangen aan negatieve informatie dan aan positieve (Visser, 2018).

Mijn taak als loopbaancoach

Als loopbaancoach vind ik het belangrijk om jou op dit verschijnsel te wijzen en uit te leggen dat er risico’s zijn wanneer je je laat leiden door deze negatieve ervaringen. De op de achtergrond gedreven positieve ervaringen en gedachten verdienen tenminste evenveel aandacht! De volgende vragen zijn in loopbaancoaching dan ook van belang: welk werk geeft jou wél voldoening? Wat vind je wél belangrijk en interessant? Welke kennis, ervaring en competenties wil je blijven benutten en wat wil je graag (verder) ontwikkelen? Wat vind je wél belangrijk in de samenwerking met jouw collega’s en de cultuur van de organisatie? Door na te denken over deze vragen en deze positief te verwoorden komt er energie vrij om toekomst gericht bezig te zijn en progressie te boeken richting een betekenisvolle baan. En dat is waar ik je graag naar toe wil leiden!