questions-2245264_1920

Gratis ontwikkeladvies onder begeleiding van een professionele loopbaancoach

Wil jij de regie over jouw loopbaan in eigen handen nemen? Maak dan gebruik van de tijdelijke subsidieregeling NL Leert door met inzet van het Ontwikkeladvies. Samen met een professionele loopbaancoach ga je aan de slag met jouw loopbaan. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in jouw  competenties, vaardigheden, kwaliteiten en toekomstige loopbaanmogelijkheden. Uiteindelijk is het doel om gezond, met plezier en succes aan het werk te gaan en/of te blijven.

Voor wie?

Het Ontwikkeladvies is er voor iedereen die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt. De enige eis is dat je 18 jaar of ouder bent en de AOW leeftijd nog niet bereikt hebt. Deze regeling is dus opengesteld voor werkenden, niet-werkenden, ondernemers, ZZP-ers, flexwerkers en noem maar op.  Voor iedereen is het goed eens stil te staan bij zijn/haar loopbaan en de vraag te stellen of je nog op koers ligt. Wellicht ben je geraakt door de huidige crisis of ben je bang dat er maatregelen zullen volgen. Deze regeling biedt jou de mogelijkheid om je te (her)oriënteren op de arbeidsmarkt en jouw ontwikkelmogelijkheden te verkennen.

Aanpak

Onder begeleiding en coaching van mij gaan we jouw huidige situatie bekijken, brengen we jouw competenties, kwaliteiten en vaardigheden in kaart en gaan we onderzoeken welke toekomstige mogelijkheden er voor jou zijn. Een arbeidsmarktscan maakt onderdeel uit van het traject. Hierin worden kansrijke mogelijkheden voor jou op de arbeidsmarkt geïnventariseerd. Uiteindelijk resulteert dit in een persoonlijk ontwikkelplan waarin acties beschreven staan met als doel om met plezier en succes te blijven werken.

Dit traject omvat in ieder geval een arbeidsmarktscan, vier persoonlijke begeleidingsuren van mij en ga je tussen de gesprekken door met opdrachten aan de slag.

Proces en aanmelden

Alles rondom het proces van de subsidieaanvraag regel ik voor. Je hoeft je alleen maar bij mij aan te melden door een mail te sturen naar info@alkevrieling.nl. Wil je eerst een oriënterend gesprek of heb je vragen? Neem dan contact met mij op. Meer informatie over deze subsidieregeling vind je hier.

Drie basisbehoeften

3 onderwerpen om in het achterhoofd te houden bij het voeren van ontwikkelgesprekken

Voer jij als leidinggevende of HR professional regelmatig ontwikkelgesprekken met medewerkers? Vind je daarin duurzame inzetbaarheid en een duurzame arbeidsrelatie van belang? Dan is het goed je eens te verdiepen in de psychologische basisbehoeften van mensen. De meeste mensen besteden veel tijd aan werk, waardoor het een belangrijk onderdeel is van de invulling van iemands leven.

 

3 psychologische basisbehoeften

Er zijn drie psychologische basisbehoeften van mensen die ervoor zorgen dat medewerkers zich goed voelen en welke de werktevredenheid verhogen. Het is belangrijk om deze drie onderwerpen in het achterhoofd te houden tijdens het ontwikkelgesprek. Uit onderzoek is gebleken dat alle mensen deze behoeften ook echt nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

 

1. Doet de medewerker wat hij/zij interessant vindt?

Wanneer een medewerker datgene doet wat hij/zij interessant en belangrijk vindt, dan betekent dit dat er sprake is van autonome motivatie. De medewerker staat volledig achter wat hij/zij doet en de kwaliteit van de motivatie is hoog. Dit in tegenstelling tot wanneer iemand zich verplicht voelt om iets te doen zonder dat hij/zij erachter staat. De kwaliteit van de motivatie is dan juist laag (Schlundt Bodien, 2016).

2. Kan de medewerker zijn/haar kwaliteiten voldoende benutten en ontwikkelen?

Voor een medewerker is het heel prettig om datgene te doen waar hij/zij goed in is. Dit ken echter ook heel saai worden. Het geeft juist ook heel veel voldoening wanneer je beter wordt in iets dat je belangrijk en interessant vindt. Het geeft de medewerker het gevoel dat hij/zij tegen een taak is opgewassen en geeft de motivatie om verder door te gaan (Visser 2018).

3. Zijn de samenwerkingsrelaties prettig voor de medewerker?

Zijn de werkomgeving en de samenwerkingsrelaties prettig voor de medewerker? Oftewel, voelt de medewerker zich verbonden met zijn/haar omgeving? En kan de medewerker iets betekenen voor zijn/haar omgeving en vice versa?

Wanneer bovenstaande vragen positief beantwoord zijn, betekent dit dat het werk een belangrijke bijdrage levert aan de psychologische basisbehoeften (Ryan & Deci) van mensen: autonomie, competentie en verbondenheid. Deze basisbehoeften zorgen ervoor dat mensen zich goed voelen en verhoogt de werktevredenheid.

 

Psychologische basisbehoeften in loopbaangesprekken

Als loopbaancoach sta ik in ieder traject stil bij deze basisbehoeften. Door middel van het voeren van gesprekken en het maken van opdrachten staan we stil bij wat de coachee echt belangrijk en interessant vindt. Hij/zij gaat dan weer autonoom gemotiveerd aan de slag bij de huidige werkgever of juist bij een nieuwe organisatie. We staan stil bij welke competenties iemand heeft en juist ook welke hij/zij nog wil ontwikkelen en daarnaast kijken we naar welke organisatie bij iemand past. Wanneer voelt iemand zich verbonden met zijn/haar omgeving. Welke factoren spelen hier een rol?

 

Wil je meer weten over de mogelijkheden van loopbaancoaching binnen jouw organisatie? Neem dan gerust contact met me op!

Brein

Ons brein is niet te vertrouwen?!

Wanneer je de beslissing hebt genomen om een loopbaancoach in de arm te nemen dan is hier meestal al veel denkwerk aan vooraf gegaan. Dat is ook logisch, want je gaat met een “probleem” dat je ervaart aan de slag of je wilt een bepaald doel bereiken. Wil jij bijvoorbeeld weg bij jou huidige werkgever omdat je het niet naar je zin hebt? Weet je niet zo goed wat je wilt? Of hoe je een volgende stap moet zetten? Of moet je noodgedwongen een bedrijf of organisatie verlaten?

Negatieve ervaringen?

Tijdens de eerste gesprekken gebeurt het regelmatig dat negatieve ervaringen bij de vorige of huidige werkgever met mij gedeeld worden. Dan krijg ik te horen met welk type personen men niet meer wil samen werken, aan welke organisatiecultuur men een hekel heeft en welk type werk een echte energievreter is. Oftewel, men weet dan vaak al heel goed wat men niet meer wil in de volgende functie door de negatieve ervaringen uit het verleden. Voor jou is het goed om je hart te luchten en voor mij als loopbaancoach is het zeker van belang om te weten wat er allemaal speelt. Door mij jouw eerlijke en complete verhaal te vertellen kunnen we samen aan de slag gaan met jouw loopbaan keuzes.

De negativiteitsbias

Als loopbaancoach vind ik het mijn taak om jou ook inzicht te geven in de andere kant van de medaille. Ons brein is namelijk niet te vertrouwen. Als mens maak je  namelijk, vaak zonder dat je het zelf doorhebt, allerlei inschattingsfouten. De negativiteitsbias (Kanouse & Hanson, 1972; Baumeister et al., 2001) is het verschijnsel dat we negatieve informatie gemakkelijker opmerken dan positieve en dat we geneigd zijn om meer gewicht te hangen aan negatieve informatie dan aan positieve (Visser, 2018).

Mijn taak als loopbaancoach

Als loopbaancoach vind ik het belangrijk om jou op dit verschijnsel te wijzen en uit te leggen dat er risico’s zijn wanneer je je laat leiden door deze negatieve ervaringen. De op de achtergrond gedreven positieve ervaringen en gedachten verdienen tenminste evenveel aandacht! De volgende vragen zijn in loopbaancoaching dan ook van belang: welk werk geeft jou wél voldoening? Wat vind je wél belangrijk en interessant? Welke kennis, ervaring en competenties wil je blijven benutten en wat wil je graag (verder) ontwikkelen? Wat vind je wél belangrijk in de samenwerking met jouw collega’s en de cultuur van de organisatie? Door na te denken over deze vragen en deze positief te verwoorden komt er energie vrij om toekomst gericht bezig te zijn en progressie te boeken richting een betekenisvolle baan. En dat is waar ik je graag naar toe wil leiden!

drop-of-water-2135777_1920 (1)

Het gesprek van je leven

Elke week lees ik in de zaterdagbijlage van het FD het artikel “het gesprek van je leven”. En dan ga je ook bij jezelf te rade. Welk gesprek heeft veel invloed op mijn leven gehad? Nu zijn dat meerdere gesprekken geweest, maar de eerste die ik me kan herinneren is het gesprek met mijn studieloopbaanbegeleider van de studie Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit. Achteraf gezien heeft dit gesprek veel invloed gehad op hoe ik in mijn werk sta als loopbaancoach en HR Adviseur.

 

De start van mijn loopbaan

Ik was nog niet zo lang 18 jaar en ik ging vanuit een dorp op kamers wonen in de grote stad Amsterdam. Mijn eerste studiejaar heb ik vooral levenservaring op gedaan. Ik had andere prioriteiten dan mijn studie en die kwam dan ook in het gedrang. Het voelde als falen en dat kende ik helemaal niet. Alles ging me altijd voor de wind. Eigenlijk was ik altijd succesvol in alles wat ik deed. Het tweede jaar ging ik vol goede moed weer aan de slag. Ik heb een jaartje nodig gehad om aan de nieuwe situatie te wennen en nu gaan we dan echt van start. Totdat ik er achter kwam dat de studie eigenlijk niet bij mij paste. Ik had een verkeerde keuze gemaakt. Ik besloot dat er niks anders op zat dan te stoppen. Ook dat voelde niet goed. Als je ergens aan begint, dan maak je dat af. Weer mislukt.

 

Het gesprek van mijn leven

Ik ben gaan praten met de studieloopbaanbegeleider en zij zei tegen mij nadat ik mijn hele verhaal uit de doeken had gedaan: “Alke, heb je wel in de gaten hoeveel beslissingen je hebt genomen in een korte tijd? Je hebt een keuze gemaakt voor een studie, wat al best lastig is. Je bent op kamers gaan wonen in een vreemde stad. Je hebt hier een “nieuw” leven opgebouwd. Je hebt besloten door te zetten toen het even tegen zat en daarna heb je besloten om te stoppen. En nu zit je ook nog eens  tegenover mij. Weet je wel hoeveel moed ervoor nodig is om al die beslissingen te nemen? Dat is echt niet niks hoor.” Zo had ik er dus nog niet naar gekeken….

 

De les voor mij als HR Adviseur en Loopbaancoach

Deze les heb ik altijd bij me gedragen. De reis die iemand maakt is nooit vanzelfsprekend. De impact die een gebeurtenis, een keuzemoment of life changing event op iemand heeft, is voor iedereen verschillend. Bewust en onbewust maken mensen heel veel beslissingen. Vaak is er al veel aan vooraf gegaan voordat iemand de beslissing  genomen heeft om mijn hulp in te schakelen. Ik heb daar respect voor en voel me een bevoorrecht mens om onderdeel uit te mogen maken van deze reis.

Welk gesprek zette jou aan het denken of in beweging?

book-2160539

Neem gewoon wat afstand

“Je moet gewoon wat afstand nemen. Dan kom je er vanzelf wel achter wat je moet doen en of je moet veranderen van baan of werkgever.”

 

Afstand nemen. Een goed idee?

Klinkt logisch, zou je zeggen. Maar is zoveel makkelijker gezegd dan gedaan. Ik vergelijk het wel eens met het lezen van een boek. Wanneer je een boek tegen je neus aanhoudt, dan zie je helemaal niks van wat er staat. En wat doe je dan? Juist, je houdt je boek wat meer op afstand en je kunt opeens de letters zien. Wat dat betreft is afstand nemen van een situatie een heel goed idee om te leren begrijpen wat er nu precies gebeurt.

 

Alle letters samen maken een boek

Echter, dan ben je er nog niet. Die letters maken woorden, de woorden maken zinnen, de zinnen maken alinea’s en de alinea’s weer hoofdstukken. De hoofdstukken tezamen vormen een boek. Kortom, totdat je het boek helemaal gelezen hebt en ook nog eens goed begrepen hebt wat er staat moet je tijd investeren. Je moet het met aandacht gelezen hebben om ook de clou te kunnen vatten.

 

Neem de tijd

Dus ja, afstand nemen helpt zeker. Ga er alleen niet vanuit dat je meteen het antwoord op je al vragen hebt. Het boek kan best ingewikkeld zijn. Neem de tijd om de verbanden tussen de alinea’s en de hoofdstukken te begrijpen. Soms vergt dat veel zelfonderzoek en soms moet je hulp inschakelen, omdat je misschien toch nog te dicht met je neus op de letters blijft zitten.

 

Een loopbaancoach kan jou helpen

Wanneer je het idee hebt dat het lastig is om je eigen situatie vanaf een afstand te kunnen bekijken, dan kan een loopbaancoach uitkomst bieden. Een loopbaancoach is in staat om jou de juiste vragen te stellen. Deze vragen stellen jou in staat om de situatie van afstand te kunnen bekijken en zo meer grip te krijgen op jouw verhaal, jouw boek, jouw loopbaan. Een loopbaancoach houdt je een spiegel voor, die ver genoeg bij jou vandaan staat om te begrijpen wat je ziet.

cubes-2492010_1920

1001 COACHES

Iedereen mag zich tegenwoordig “coach” noemen. Helaas is het beroep van coach nog niet beschermd. Zo ook het vakgebied van loopbaancoach niet. Wanneer je op zoek gaat naar een loopbaancoach wil je graag dat iemand kennis van zaken heeft, bij blijft op zijn/haar vakgebied en jou of jouw medewerker écht verder kan helpen.

Zoek de loopbaancoach die bij jou of de organisatie past

Maar hoe weet je nu dat je te maken hebt met een loopbaancoach die weet wat hij/zij doet? Hoe zorg je ervoor dat je met een loopbaancoach gaat samenwerken die echt bij jou of de organisatie past én kennis van zaken heeft?

Noloc erkend loopbaancoach

Gelukkig hebben we in Nederland een beroepsvereniging voor Loopbaancoaches: Noloc (www.noloc.nl). Wanneer een lid van deze vereniging Noloc erkend Loopbaancoach is, dan betekent dit dat hij/zij uitgebreid getoetst is op kwaliteitscriteria. Dit zijn onder andere studie achtergrond, relevante ervaring, kennis over loopbanen en de arbeidsmarkt, of de loopbaancoach bij blijft op zijn/haar vakgebied en welke methodieken de loopbaancoach hanteert. Deze Noloc erkenning is drie jaar geldig. Na die drie jaar moet de loopbaancoach zich opnieuw certificeren. Tevens draagt Noloc zelf bij aan de kennisontwikkeling van haar leden. Dit doen zij onder andere door middel het organiseren van workshops, kennissessies en het faciliteren van intervisie bijeenkomsten voor de loopbaancoach. Kortom, ga in zee met een loopbaancoach die Noloc erkend is dan weet je zeker dat je iemand in huis haalt met kennis van zaken.

Met welke loopbaancoach heb je een klik?

Daarnaast is het ook heel belangrijk dat je een goede klik hebt met de loopbaancoach. Een loopbaancoach biedt meestal de mogelijkheid aan om vrijblijvend kennis te maken. Maak hier gebruik van. Het is belangrijk dat je je goed voelt bij de loopbaancoach en je veilig genoeg voelt om datgene te delen wat je graag wilt. Ook als je twijfelt en je niet goed weet wat je als individu of organisatie nodig hebt dan is dit een goed idee. Een goede loopbaancoach zal je vervolgens adviseren en indien nodig doorverwijzen.

light-bulb-4514505_1920

SLIM-regeling: Subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB

In het mkb is vaak minder tijd, geld of kennis voor ontwikkelen van medewerkers dan in grotere bedrijven. De landbouw, de horeca en de recreatiesector hebben hetzelfde probleem vanwege seizoensarbeid. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken.

Met deze subsidie wordt tot wel 80% van de kosten van activiteiten met als doel om leren en ontwikkelen in organisaties te bevorderen vergoed!

Wat betekent dit in de praktijk?

MKB organisaties kunnen subsidie aanvragen tot € 25.000 voor de onderstaande activiteiten. Als HR Adviseur en Noloc erkend Loopbaancoach ondersteun ik de organisatie hier graag bij.

  1. Doorlichten van de onderneming: Als ondernemer kun je subsidie aanvragen om een externe adviseur in te schakelen om je bedrijf door te laten lichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken. Hierbij krijgt de onderneming inzicht in wat de gevolgen van de veranderingen op de arbeidsmarkt zijn voor de organisatie én de medewerkers. Denk hierbij o.a. aan technologische ontwikkelingen, vergrijzing, schaarste, ontwikkelingen in de markt, internationalisering etc.
  2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen: medewerkers komen het beste tot hun recht binnen (of buiten) de organisatie wanneer ze hun kwaliteiten optimaal kunnen benutten. Dit creëert een win/win situatie met gelukkige en gemotiveerde medewerkers én een duurzame toekomstbestendige arbeidsrelatie in een leerrijke werkomgeving. Individuele loopbaantrajecten vallen onder deze regeling. In een individueel traject wordt gekeken naar het huidige werk van de medewerker en het toekomstperspectief ervan. Competenties en kwaliteiten van de medewerker worden in kaart gebracht en er wordt gekeken naar toekomstige loopbaanmogelijkheden. Een loopbaantraject bestaat uit individuele gesprekken, praktische opdrachten en eventueel een assessment.
  3. Continue aandacht voor ontwikkeling van kennis, vaardigheden en beroepshouding draagt bij aan een duurzame arbeidsrelatie. Daarom valt de invoering van een methode om dit te stimuleren ook onder deze subsidieregeling. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het invoeren van periodieke ontwikkelgesprekken of het ontwikkelen van een e-learning programma.
  4. Ook het bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg behoort tot de mogelijkheden. Dit is een opleidingstraject zonder wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur. Zo’n traject kan leiden tot een MBO-diploma, MBO-certificaat of een praktijkverklaring. Dit brengt veel flexibiliteit met zich mee en biedt kansen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Heb je interesse in deze regeling of wil je meer weten?

Wil je meer weten over de SLIM regeling en/of ben je op zoek naar een extern deskundige die jouw onderneming kan helpen bij deze activiteiten? Neem dan gerust contact met mij op via 06-22557995 of via info@alkevrieling.nl

Roer

Zelf weer aan het roer van jouw loopbaan

Voor velen herkenbaar: het werk dat je doet is op jouw pad gekomen, het leek een logische stap, zo dacht jouw omgeving er ook over en voor je het wist zat je in een rol die OK is, maar niet volledig bij jou past. Je weet het eigenlijk wel, maar ach….het is wel OK zo. “Ik doe dit nog een jaartje en dan zien we wel weer verder”. Totdat je weer iets gaat doen, omdat het op jouw pad komt. Het gevaar dat hier op de loer ligt, is dat je nooit de keuze maakt die volledig bij jou past. Op de lange termijn kan dit zelfs leiden tot uitval of burn-out. De oplossing: ga terug naar de basis!

Kernwaarden, de basis van jouw keuzeproces

Kernwaarden helpen jou bij het maken van keuzes, het stellen van doelen en het inrichten van jouw leven. Goed dus om deze kraakhelder te hebben. Je zou bijvoorbeeld kunnen stellen dat jij zelfontplooiing, onafhankelijkheid en eerlijkheid heel belangrijk vindt, maar zijn dit nou jouw kernwaarden of moet je wat dieper graven? Kernwaarden geven aan wat jij belangrijk vindt in het leven, waar jij voor staat. Iedereen heeft ze, maar ze zijn niet altijd helder voor iedereen. En dat is zonde, want als jouw leven in lijn is met jouw kernwaarden ben je gelukkiger én heb je meer zelfvertrouwen. Het voorkomt stress. Je wordt niet langer gedefinieerd door wat anderen willen dat je bent. Jij hebt een duidelijk beeld van wie jij wilt zijn en hierdoor is jouw communicatie ook opener. Wanneer jij jouw kernwaarden kent, maak jij de keuzes die echt bij jou passen. En dit gaat verder dan alleen keuzes omtrent jouw loopbaan. Je kunt het toepassen op vele andere keuzes. Bijvoorbeeld bij het sluiten van vriendschappen, waar ga ik naar toe op vakantie, welke opleiding ga ik kiezen.

Wat zijn mijn kernwaarden?

Maar hoe kom je er nu achter wat jouw kernwaarden zijn? Wanneer je Googelt op “kernwaarden” vind je veel lijsten met kernwaarden. Zoek er 8 à 10 uit waarvan jij denkt dat ze belangrijk zijn en bedenk wat die kernwaarde voor jou betekent, wat jouw definitie ervan is. Wanneer je bijvoorbeeld aan drie verschillende mensen vraagt wat vriendschap betekent, krijg je waarschijnlijk drie verschillende antwoorden. Het gaat dus om jouw definitie en niet wat VanDale ervan vindt. Staat een kernwaarde er niet tussen? Voeg deze dan gewoon zelf toe. Het is jouw proces! Zet vervolgens de 10 kernwaarden op een rijtje. Je gaat nu alle kernwaarden ten opzichte van elkaar vergelijken. Hiervoor zijn verschillende methodieken. Je kunt ze bijvoorbeeld afzonderlijk op post its zetten. Je vergelijkt steeds twee kernwaarden met elkaar. De post its zorgen ervoor dat je makkelijk kunt schuiven en wisselen. Door jezelf steeds de vraag te stellen welke kernwaarde je belangrijker vindt, zal er uiteindelijk een rangorde uitkomen en heb je een top 3 te pakken. Waarschijnlijk zijn dit de kernwaarden die aangeven wat jij het allerbelangrijkste vindt, waar jij voor staat. Je kunt dit toetsen door jezelf de volgende vragen te stellen: Ben je trots op deze lijst? Weerspiegelen de kernwaarden jouw identiteit? Zou jij jezelf ondersteunen in deze kernwaarden, wat er ook gebeurt? Wanneer je overal “ja” op hebt kunnen antwoorden, dan heb je echt het goede lijstje te pakken. Zo niet, dan ga je een stap terug in het proces.

Fijn dat ik mijn kernwaarden weet, maar wat kan ik er nu mee?

In algemene zin kun je naar jouw werkzaamheden kijken en jezelf de vraag stellen of jouw werk in lijn is met jouw kernwaarden. Stel dat je bijvoorbeeld “samenwerken” als één van jouw belangrijkste kernwaarden bestempelt hebt. Samenwerken betekent voor jou dat jij het prettig vindt om samen tot een resultaat te komen en hier gezamenlijk verantwoordelijk voor te zijn. Wanneer je in een organisatie werkt waar je individueel wordt afgerekend op jouw financiële resultaten, dan zou deze cultuur onderlinge competitie kunnen aanjagen en samenwerken juist belemmeren. Grote kans dat je dit niet prettig vindt. De organisatiecultuur “drukt” dan op jouw kernwaarde “samenwerken”. Wanneer “competitie” voor jou juist belangrijk, dan zul je je hier juist prettig in voelen. Een ander voorbeeld. Stel jij vindt vriendschap heel belangrijk. Vriendschap betekent voor jou dat je tijd doorbrengt met jouw dierbaren. Door jouw werklocatie ben je dagelijks 3 uur kwijt aan reistijd en door het aantal uren dat je werkt houd je geen tijd meer over om hier aandacht aan te besteden. Op den duur zal dit jou tegen gaan staan. Doordat je geen tijd door brengt met degenen die voor jou echt belangrijk zijn, zul je minder gelukkig zijn. Tijd dus om hier wat aan te gaan doen. Je kunt ook bij veranderende omstandigheden op je werk jezelf de vraag stellen of de verandering bijdraagt aan het leven naar jouw kernwaarden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitbreiding van het aantal uren, verandering van takenpakket, werken binnen een ander team etc. En als je op zoek gaat naar een nieuwe baan, zullen jouw kernwaarden jou de weg wijzen. Je weet precies wat je vragen moet tijdens een gesprek om erachter te komen of de organisatie écht bij jou past.

Loopbaancoaching en kernwaarden

Tijdens mijn coachtrajecten vind ik het belangrijk om terug te gaan naar de basis, naar de kernwaarden van de coachee. Dit is de basis waarop we verder bouwen en waar ik steeds naar terug refereer tijdens het traject. Pas als dit bekend is kun je beslissingen nemen over jouw carrière en de te nemen vervolgstappen. Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact met mij op.

Je kunt je ook opgeven voor de workshop De Loopbaan APK waarin je onder professionele begeleiding actief aan de slag gaat met jouw kernwaarden en waarbij je met concrete handvatten de workshop verlaat om volgens jouw kernwaarden te gaan leven. Meld je hier aan.

Alke Vrieling - 5 tips

5 tips

5 tips bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst

1. Zorg ervoor dat jouw overeenkomst gecheckt wordt door een arbeidsjurist. Zij zijn op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen en kunnen ervoor zorgen dat jij krijgt waar jij recht op hebt, jou helpen bij de financiële onderhandelingen en kunnen jou nog van andere tips voorzien. Veel werkgevers vergoeden de kosten en nemen een maximum te vergoeden bedrag op in de VSO.

2. Bij het aangaan van een VSO betekent dit dat er ontslag is met wederzijds goedvinden. Teken dus niet te snel. Neem de ruimte om te onderhandelen. Dit kan natuurlijk over de transitievergoeding of andere financiële regelingen, maar bijvoorbeeld ook over de vrijstelling van werk of andere tegemoetkomingen.

3. Het aangaan van een VSO betekent het einde bij een werkgever. Hieraan is vaak een langdurig en soms emotioneel proces aan vooraf gegaan. Maar waar er deuren dicht gaan, zullen nieuwe deuren openen. Zie het als een kans om een nieuwe start te maken en ga in gesprek met een loopbaancoach die jou helpt jouw gedachten te structureren en jouw kwaliteiten in kaart te brengen. Dit is dé kans om hier tijd en aandacht aan te besteden. Veel werkgevers zijn bereid hiervoor een bedrag in op te nemen.

4. Naast de gebruikelijk ontslagvergoeding kun je vragen posten te laten opnemen die jou verder helpen om een nieuwe baan te vinden. Denk hierbij aan een bedrag voor opleidingen en cursussen of het lidmaatschap van vakverenigingen en vakbladen. Bedenk welke netwerken voor jou zinvol zijn om je bij aan te sluiten.

5. Let ook op of je fiscaal voordeel kunt behalen. Bij het aangaan van een VSO kan het jaarsalaris voor de belastingdienst opeens veel hoger zijn dan andere jaren. Hierdoor betaal je veel meer belasting. Het zou kunnen dat je hierdoor in aanmerking komt voor loonmiddeling en recht hebt op een teruggave. Het kan zeker de moeite waard zijn om dit uit te zoeken. Even googelen geeft al snel een paar sites waarop je kunt berekenen of het zinvol is dit aan te vragen.

Alke Vrieling - Perfect day

Just a perfect day

De wekker gaat! Ik rek me uit, glimlach en sta volledig uitgerust en vol energie op. Ik heb zin in de dag die gaat komen.

Vol zelfvertrouwen stap ik in de trein op weg naar mijn werk. In de trein check ik voor de zekerheid nog even mijn agenda. Alle meetings die ik heb, heb ik al goed voorbereid. Er zitten twee lastige onderwerpen bij. Eentje die inhoudelijk heel lastig en complex is en de ander met een voor mij lastig persoon. “Kom maar op” denk ik dan, want ik houd wel van een uitdaging, en kijk tevreden naar het voorbij vliegende landschap en de zon die net op komt. Ik maak me absoluut geen zorgen en ik weet nu al dat ik aan het einde van de dag met een voldaan gevoel weer terug naar huis ga en samen met mijn collega’s mooie dingen bereikt heb die er echt toe doen. Eenmaal op mijn werk aangekomen vind ik het leuk om mijn collega’s weer te zien. We maken grapjes en hebben plezier en gaan daarna hard aan de slag. Ik werk aan projecten waar ik veel energie van krijg en waar ik passie voor voel. Tijdens de lunch spreek ik een collega aan wie ik een aantal zaken voorleg die mij bezig houden. Hij stelt mooie vragen waardoor ik weer nieuwe ideeën krijg. Wat fijn!!

Mijn meetings zijn goed verlopen. De dag was goed en ik kijk alweer uit naar de dag van morgen! Ik kom thuis, geef mijn dochter en man een knuffel. Het is fijn om thuis te zijn en ik heb nog meer dan genoeg energie over voor alles wat er écht toe doet.
Voor mij zou dit een perfectie dag kunnen zijn in mijn werkende bestaan: plezier, samenwerken, goede balans tussen spanning en ontspanning, geïnspireerd raken, energie hebben en passie hebben voor wat ik doe, dragen er toe bij dat ik een gelukkig mens ben. Lukt dit elke dag? Nee zeker niet, maar door dit voor ogen te houden maak ik keuzes die hieraan bij dragen.

Het is mijn stellige overtuiging dat gelukkige mensen een positieve bijdrage leveren aan het succes van een organisatie. Het internet staat vol met allerlei artikelen over dit onderwerp. Veel artikelen gaan over welke factoren belangrijk zijn voor “de gelukkige medewerker” en top tiens over wat gelukkige medewerkers opleveren voor de organisatie. Hoewel er zeker een kern van waarheid zit in al deze artikelen en dat er een grote gemene deler bestaat ontken ik ook zeker niet. Echter, de definitie van geluk zal voor ieder persoon anders zijn. De medewerker zelf is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen geluk, dat staat voor mij voorop. Je staat zelf aan het roer van je eigen bestaan en vrijwel iedereen is in staat om zelf keuzes te maken. In een arbeidsrelatie geldt echter “it takes two to tango”. Wat mij betreft zou dan ook iedere leidinggevende aandacht moeten hebben voor wat geluk betekent voor zijn of haar medewerkers. Hiermee heeft de leidinggevende ook echte aandacht voor de individuele medewerker en zal er een veilige omgeving zijn om vrij uit te kunnen spreken. En als dan de conclusie is dat de organisatie niet bij kan dragen aan het geluk van de medewerker, laten we dat dan alsjeblieft accepteren. Dit is geen wanprestatie van de medewerker of van de organisatie. Sterker nog, eerlijk hierover zijn is het meest krachtige wat je voor elkaar in een arbeidsrelatie kunt betekenen. Hier wordt iedereen beter van. Dit vraagt om moed, lef en kwetsbaarheid van beide partijen en is niet makkelijk. Dat besef ik mij terdege. Het is een spannende reis.

Toeval of niet: op dit moment klinkt het nummer “Ik Geloof In Geluk” op de radio. Mooi!

Als loopbaancoach en organisatiedeskundige help en begeleid ik individuen, teams en organisaties tijdens deze reis. Neem contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek.

ALKE VRIELING  |  HR Adviseur  |  Loopbaancoach  |  Arnhem  |  info@alkevrieling.nl  |  06 22 55 79 95